کودک دستفروش پس از فرار از خانه به کما رفت یک قدم تا مرگ کودک کار و آرزویی که برآورده نشد

کودک دستفروش 10 ساله پس از فرار از خانه پدربزرگ، توسط ماشینی زیر گرفته شد و در حالی به کما رفت که آرزوی دیدار برادر کوچکتر خود را که در بهزیستی است در سر داشت.

ادامه مطلب

view:81 منبع: شفاف نیوز - 1 سال پیش