کودکان مناطق محروم را با لوازم التحریر ایرانی به مدارس بفرستیم

«کمپین ملی کیف مهربانی» که برای دومین سال پیاپی برگزار می شود تلاش دارد با تهیه لوازم تحصیل کودکان نیازمند از عدم تحصیل آنها جلوگیری نماید.

ادامه مطلب

view:95 منبع: 598 - 1 سال پیش