کنعانی مقدم در گفت وگو با فارس: دولت در سه سطح نیازمند تغییر است توقع می رفت وزرا در حمایت از سخنان روحانی ورود کنند

ما اکنون نیازمند تغییر در سه سطح هسیم؛ یعنی هم تغییر در وزرا را باید داشته باشیم، هم تغییر در برخی سیاست ها، که غلط بودن آن ها اثبات شده است، - و هم تغییر در برخی انگاره ها و باورها. حسین کنعانی مقدم؛ دبیرکل حزب سبز در گفت وگو با خبرنگار حوزه احزاب " با اشاره به زمزمه های تغییر در کابینه گفت: نمی شود گفت تغییر، فی نفسه نشانه گر این است که وضع ما بهتر می شود؛ چرا که برخی تغییرات، ممکن است شرایط را بدتر کند. دولت ... منبع خبر: فارس دسته بندی خبر: سیاسی

ادامه مطلب

view:21 منبع: قطره - 4 ماه پیش