کنعانی مقدم در گفت وگو با فارس: دولت در سه سطح نیازمند تغییر است تغییر افراد مسکّنی بیش نیست

ما اکنون نیازمند تغییر در سه سطح هسیم؛ یعنی هم تغییر در وزرا را باید داشته باشیم، هم تغییر در برخی سیاست ها، که غلط بودن آن ها اثبات شده است، - منبع خبر: فارس دسته بندی خبر: سیاسی

ادامه مطلب

view:28 منبع: قطره - 4 ماه پیش