کنعانی مقدم : دولت در سه سطح به تغییر نياز دارد تغییر افراد، مسکّنی بیش نیست توقع می‌رفت وزرا در حمایت از سخنان روحانی ورود کنند برخی‌ها به دنبال رقابت‌های سیاسی خود هستند

دبیرکل حزب سبز گفت: ما اکنون نیازمند تغییر در سه سطح هسیم؛ یعنی هم تغییر در وزرا را باید داشته باشیم، هم تغییر در برخی سیاست‌ها، که غلط بودن آن‌ها اثبات شده است، و هم تغییر در برخی انگاره‌ها و باورها.

ادامه مطلب

view:14 منبع: نامه نیوز - 3 ماه پیش