کنترل کیفی آب آبادان همچنان ادامه دارد

گروه جامعه: معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: کنترل و پایش کیفی آب در محدوده فعالیت دانشکده علوم پزشکی آبادان (آبادان، خرمشهر و شادگان) به صورت مستمر ادامه دارد.

ادامه مطلب

view:15 منبع: بهار نیوز - 4 ماه پیش