کنترل کیفی آب آبادان همچنان ادامه دارد

گروه جامعه: معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: کنترل و پایش کیفی آب در محدوده فعالیت دانشکده علوم پزشکی آبادان (آبادان، خرمشهر و شادگان) به صورت مستمر ادامه دارد.

ادامه مطلب

view:9 منبع: بهار نیوز - 2 ماه پیش