کنترل تب کریمه کنگو در کرمانشاه ۱۴ میلیون متر مربع از مناطق زلزله‌زده سمپاشی شده است

باشگاه خبرنگاران

ادامه مطلب

view:5 منبع: خبرپو - 2 ماه پیش