کنترل تب کریمه کنگو در کرمانشاه ۱۴ میلیون متر مربع از مناطق زلزله‌زده سمپاشی شده است

باشگاه خبرنگاران

ادامه مطلب

view:8 منبع: خبرپو - 4 ماه پیش