کنار تلفن همراه‌تان نخوابید

اکثر مردم از این مطلب آگاهی ندارند که یک بخش مشخص هشدار مبنی بر دور نگه داشتن گوشی از بدن در تلفن‌های همراه وجود دارد

ادامه مطلب

view:54 منبع: جنوب نیوز - 10 ماه پیش