کم کاری مدیران در جذب تسهیلات اشتغال قابل توجیه نیست

یاسوج - ایرنا - فرماندار کهگیلویه با اشاره به اینکه دولت اعتبارات خوبی برای اشتغال زایی جوانان و روستائیان در شهرستانهای مختلف استان تخصیص داده است گفت: کم کاری مدیران قابل قبول نیست و مدیرانی که قادر به جذب این تسهیلات نیستند صندلی مدیریت را باید واگذار کنند.

ادامه مطلب

view:51 منبع: ایرنا - 4 ماه پیش