کم کاري مديران در جذب تسهيلات اشتغال قابل توجيه نيست

خبرگزاري آريا - ياسوج - ايرنا - فرماندار کهگيلويه با اشاره به اينکه دولت اعتبارات خوبي براي اشتغال زايي جوانان و روستائيان در شهرستانهاي مختلف استان تخصيص داده است گفت: کم کاري مديران قابل قبول نيست و مديراني که قادر به جذب اين تسهيلات نيستند صندلي مديريت را بايد واگذار کنند.

ادامه مطلب

view:16 منبع: آریا - 4 ماه پیش