کمیته بین‌المللی حقوق بشر: آمریکا در اغتشاشات ایران و عراق نقش دارد

کمیته بین‌المللی حقوق بشر درباره نقش آمریکا در اغتشاشات در ایران و عراق هشدار داد.

ادامه مطلب

view:17 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش