کمک ۵۲ میلیون تومانی خیر فیروزآبادی برای تجهیز بیمارستان

نیکوکار فیروزآبادی ۵۲ میلیون تومان برای تجهیز دستگاه‌های پزشکی بیمارستان حضرت قائم این شهرستان اهدا کرد .

ادامه مطلب

view:18 منبع: واحد مرکزی خبر - 5 ماه پیش