کمک مالی استاندار خراسان شمالی به نمایشگاه عکس خیریه" آرزوهای گمشده"

استاندار خراسان شمالی به نمایشگاه عکس خیریه آرزوهای گمشده 20میلیون ریال کمک کرد.

ادامه مطلب

view:49 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش