کمبود ۱۰ هزار تخت «آی سی یو» در کشور

دبیر علمی پنجمین کنگره بین المللی مراقبت‌های ویژه گفت: اکنون ۷۲۰۰ تخت مراقبت‌های ویژه (ICU) در کشور داریم، اما با توجه به آمار سکته و تصادفات در سال، حدود ۱۰ هزار تخت مراقبت‌های ویژه کم داریم.

ادامه مطلب

view:40 منبع: واحد مرکزی خبر - 9 ماه پیش