کمبود پزشک متخصص و عمومی درتربت جام

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت: کمبود پزشک متخصص و عمومی در حوزه درمان مشهود است و تلاش معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی تربت جام کسب رضایتمندی بیماران می‌باشد.

ادامه مطلب

view:32 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش