کمبود بودجه فرهنگی در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه فرهنگی ما در حال حاضر در برابر تهاجم فرهنگی دشمن ناچیز است.

ادامه مطلب

view:59 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش