کلید تدبیر طنز سیاسی بود که روحانی از آن استفاده کرد دولت روحانی اولین دولت با عمر 4 سال است

کارشناس مسائل اقتصادی:بنا به شواهد موجود خود دولت هم دچار تردید شده و این نگرانی که آیا در انتخابات 96 اکثریت آرا را کسب می کند یا نه در اظهارات آقای روحانی مشهود است.

ادامه مطلب

view:132 منبع: قم فردا - 1 سال پیش