کلاهبرداری از خریداران خودرو توسط شرکت کاغذی رویا خانم عکس

زن جوانی به نام رویا در تهران اقدام به ثبت یک شرکت کاغذی به نام تینا خودرو کرده و از دست به کلاهبرداری از خریداران خودرو زده است با دستگیری این زن معلوم شده که او یک میلیارد از خریداران خودرو کلاهبرداری کرده است. شرکت این زن جوان فاقد مجوز بوده است و او از این طریق پول های واریزی مالباختگان را به حساب شخصی خود ریخته و اقدام به کلاهبرداری می کرده است. مردم باید برای خرید خودرو قسطی به شرکت های مراجعه کنند که معتبر می باشند تا در دام این شیادان قرار نگیرند کلاهبرداری از خریداران خودرو سرهنگ کاراگاه احمد نجفی، رئیس پایگاه دوم پایگاه پلیس آگاهی تهران گفت : در پی طرح شکایات تعدادی از شکات و مالباختگان در دادسرای ناحیه ۵ تهران مبنی بر اینکه در شرکتی تحت عنوان “تینا خودرو” جهت تحویل خودرو با شرایط اقساطی ثبت نام کرده اما مدیر عامل این شرکت بدون اجرا به تعهداتش و پس از واریز پول از سوی مالباختگان اقدام به کلاهبرداری از آنها کرده است و خودروی به آنان تحوویل نداده است پرونده ای در این خصوص با موضوع “کلاهبرداری” در شعبه هشتم بازپرسی دادسرای ناحیه ۵ تهران تشکیل و پرونده جهت شناسایی و ...

ادامه مطلب

view:27 منبع: تی نیوز - 4 ماه پیش