کشف600 کیلوگرم مرفین در شهرری

فرماندار ویژه شهرستان ری از کشف 600 کیلوگرم مرفین در ورودي اين شهر خبر داد.

ادامه مطلب

view:22 منبع: واحد مرکزی خبر - 1 هفته پیش