کشف ۷ کیلوگرم مواد مخدر در بابلسر

با اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی کشف ۷ کیلو مواد مخدر در بابلسر کشف شد.

ادامه مطلب

view:21 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش