کشف ۵۰ کیلوگرم مواد مخدر

مامواران انتظامی بوئین زهرا از یک دستگاه خودروی سواری ۵۰ کیلوگرم تریاک کشف کردند.

ادامه مطلب

view:83 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش