کشف ۱۰ تن کله‌پاچه فاسد در شرق تهران

سلامت نیوز: دادستان عمومی و انقلاب پردیس از کشف ۱۰ تن کله پاچه فاسد و تاریخ مصرف گذشته در این شهرستان خبر داد. به گزارش سلامت نیوز، حیدر فتاحی در گفت وگو با میزان اظهار کرد: با رصدهای قضایی و حسب گزارش های واصله به دادستانی پردیس، در یک عملیات انتظامی و با هماهنگی اداره دامپزشکی شرق تهران سوله ای که معادل ۱۰ تن کله پاچه تاریخ مصرف گذشته در آن بود، کشف شد. وی افزود: قرار بود این کله پاچه ها وارد بازار مصرف شود که با اقدامات قضایی تمامی آنها ضبط شد. دادستان پردیس خاطرنشان کرد: مالک این سوله در حال حاضر متواری است و اقدامات قضایی برای دستگیری وی در حال انجام است.

ادامه مطلب

view:125 منبع: سلامت نیوز - 1 سال پیش