کشف یک تن مواد مخدر در استان کرمان

حدود یک تن مواد مخدر در دوعملیات پلیس کرمان با همکاری اطلاعاتی پلیس شرق تهران در استان کرمان کشف وضبط شد.

ادامه مطلب

view:30 منبع: واحد مرکزی خبر - 10 ماه پیش