کشف گورستان هواپیماهای جنگ جهانی تصاویر

50 هواپیمای جنگی آلمان که مربوط به جنگ جهانی دوم می‌شوند، در قبرستان هواپیماها در ترکیه کشف شدند.

ادامه مطلب

view:132 منبع: ویستا - 1 سال پیش