کشف هواپیماهای جنگ جهانی دوم تصویر

کشف 50 هواپیمای جنگی آلمان در قبرستان هواپیماها در ترکیه که مربوط به جنگ جهانی دوم می شوندادعای جدید یکی از خلبان های ارتشی ترکیه می باشد.

ادامه مطلب

view:104 منبع: - 1 سال پیش