کشف مین‌های سنگی اسرائیل توسط رزمندگان فاطمیون عکس

حضور نیروهای فاطمیون در جبهه مقاومت اسلامی بسیار اثرگذار و تعیین کننده بوده و در نبردهای اخیر برای پاکسازی نهایی مناطقی مرزی و محور البوکمال و المیادین سوریه از لوث گروه‌های تکفیری نقش فعالی داشتند.

ادامه مطلب

view:43 منبع: عصر امروز - 9 ماه پیش