کشف سلاح و مهمات در شمال غرب کشور فرمانده دریابانی استان بوشهر معرفی شد

فرمانده مرزبانی ناجاگفت:30 اسب و قاطر حامل محموله قاچاق سلاح و تجهیزات انفجاری در شمال غرب توسط مرزبانان کشف شد.

ادامه مطلب

view:75 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش