کشف بزرگترین محموله ترانزیت مواد مخدر در سیستان وبلوچستان مصاحبه

ماموران انتظامی سیستان و بلوچستان در عملیاتی مشترک با ماموران انتظامی استان گلستان حدود سه تن مرفین کشف کردند.

ادامه مطلب

view:3 منبع: واحد مرکزی خبر - 2 هفته پیش