کشتن یک عنکبوت، خانه را به آتش کشید

مردی که با کمک یک مشعل جوشکاری قصد کشتن یک عنکبوت را داشت، تصادفا آپارتمانی را به آتش کشید.

ادامه مطلب

view:22 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش