کشاورزی که ۲۵ سال با «بمب» گردو شکست! عکس

یک کشاورز چینی نمی‌دانست "چکش"ی که به مدت 25 سال برای شکستن گردو از آن استفاده می کرده، یک بمب بوده است.

ادامه مطلب

view:128 منبع: فردا - 1 سال پیش