کشاورزی که ۲۵ سال با "بمب" گردو شکست!

یک کشاورز چینی نمی‌دانست "چکش"ی که به مدت ۲۵ سال برای شکستن گردو از آن استفاده می کرده، یک بمب بوده است.

ادامه مطلب

view:168 منبع: پارسینه - 1 سال پیش