کشاورزی که ۲۵ سال با "بمب" گردو شکست!

یک کشاورز چینی نمی‌دانست "چکش"ی که به مدت ۲۵ سال برای شکستن گردو از آن استفاده می کرده، یک بمب بوده است.

ادامه مطلب

view:69 منبع: پارسینه - 4 ماه پیش