کشاورزان مراقب ناپایدارهای جوی باشند

یک مقام مسدول گفت: با توجه به شرایط ناپایداری جوی، کشاورزان مراقبت های لازم در محلول پاشی مزارع و باغات و تنظیم دمای گلخانه ها را داشته باشند.

ادامه مطلب

view:11 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 ماه پیش