کسر قرارداد استقلالی ها با نظر منصوریان

قرارداد بازیکنان استقلال با نظر منصوریان سرمربی تیم کسر خواهد شد. 

ادامه مطلب

view:37 منبع: کاپ - 4 ماه پیش