کسب 25 مدال رنگارنگ استانی برای ووشوکاران نهاوندی

ووشوکاران نهاوندی بیشترین مدال های مسابقات استانی وشو را کسب کردند.

ادامه مطلب

view:16 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش