کسب 25 مدال رنگارنگ استانی برای ووشوکاران نهاوندی

ووشوکاران نهاوندی بیشترین مدال های مسابقات استانی وشو را کسب کردند.

ادامه مطلب

view:8 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش