کری سرخابی در ورزشگاه ثامن داغ‌تر از آزادی! ناراحتی داور از ناحیه چشم تذکر به تماشاگران برای تشویق نکردن!

هواداران حاضر در ورزشگاه ثامن به شدت کری سرخابی را روی سکوها به راه انداختند.

ادامه مطلب

view:131 منبع: تسنیم - 1 سال پیش