کریستیانو رونالدو به 2 سال زندان محکوم شد

مهاجم رئال مادرید چهار تخلف مالیاتی خود را تأیید کرده که با این شرایط باید دو سال زندان را تحمل کند.

ادامه مطلب

view:3 منبع: عصر ایران - 1 ماه پیش