کره شمالی برنده سناریوی مذاکره با آمریکا

واقعیت اما این است که کره شمالی تا به اینجا برنده اصلی مذاکرات است؛ زیرا سه امتیاز مهم را از آمریکایی‌ها گرفته و ترامپ در مقابل چیزی به دست نیاورده است.

ادامه مطلب

view:20 منبع: جهان - 3 ماه پیش