کرمانشاه 1200 هکتار "بافت فرسوده" دارد

شهردارآنلاین: مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهرداری کرمانشاه با اشاره به وسعت 10 هزار هکتاری شهر کرمانشاه، گفت: از این سطح حدود 1228 هکتار را بافت فرسوده تشکیل می‌دهد.

ادامه مطلب

view:40 منبع: شهردار انلاین - 10 ماه پیش