کرمانشاه این هفته به راه‌آهن متصل می‌شود اجرای ۱۱۳ کیلومتر مسیر با اعتبار هزار میلیارد تومان

ترابر نیوز: معاون ساخت و توسعه راه‌آهن با بیان اینکه کرمانشاه تا پنج‌شنبه هفته جاری به راه‌آهن سراسری متصل می‌شود، گفت: البته تا عبور قطار مسافری از این خط کمی فاصله داریم و قطار مسافری کرمانشاه با تکمیل سیستم‌ها در این مسیر عبور می‌کند.

ادامه مطلب

view:62 منبع: ترابر نیوز - 1 سال پیش