کرسی نظریه پردازی تربیت عقلانی بصیرت گرا برگزار می شود

حوزه/ به همت موسسه زبان و فرهنگ شناسی جامعه المصطفی العالمیه، کرسی نظریه پردازی تربیت عقلانی بصیرت گرا برگزار خواهد شد - کرسی نظریه پردازی تربیت عقلانی بصیرت گرا برگزار می شود" حوزه/ به همت موسسه زبان و فرهنگ شناسی جامعه المصطفی العالمیه، کرسی نظریه پردازی تربیت عقلانی بصیرت گرا برگزار خواهد شد به گزارش خبرگزاری حوزه" ، کرسی نظریه پردازی تربیت عقلانی بصیرت گرا با نظریه پردازی دکتر علیرضا رحیمی ... منبع خبر: حوزه نیوز دسته بندی خبر: سیاسی

ادامه مطلب

view:55 منبع: قطره - 2 سال پیش