کدخدایی:همه به نتیجه انتخابات تمکین کنند

سخنگوی شورای نگهبان در یادداشتی اعلام کرد که انتظارمشروع این است که همه به نتیجه انتخابات تمکین کنند، و اجازه دهند مراجع نظارتی رسیدگی کنند و قبل از رسیدگی آنها پیش داوری نکنند.

ادامه مطلب

view:129 منبع: پارس - 8 ماه پیش