کدام مواد غذایی بر اثر تابش نور خورشید فاسد می شوند؟ آب معدنی های خارج از فروشگاه را نخرید

کارشناس معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران مضرات نور برای مواد غذایی در معرض تابش مستقیم را تشریح کرد.

ادامه مطلب

view:28 منبع: تیتر 1 - 4 ماه پیش