کدام شرکت هاي بيمه اي بيشترين و کمترين سود را تقسيم کردند؟

خبرگزاري آريا - مجامع 27 شرکت بيمه اي بر اساس صورت هاي جديد مالي در سال جاري برگزار شد که بر اين اساس سه شرکت بيشترين سود تقسيمي را اعلام کردند همچنين 5 شرکت نيز هيچ سودي ندادند.

ادامه مطلب

view:75 منبع: آریا - 1 سال پیش