کجای ایران در روزهای گرم تابستان امسال باران بارید؟

میزان بارش های تیرماه ایران هنوز در محدوده صفر است، اما در برخی نقاط کشور بارش های بسیار خفیف در حد چند دهم میلیمتر ثبت شده است.

ادامه مطلب

view:35 منبع: تسنیم - 5 ماه پیش