کتک کاری پسر وزیر در خیابان خبرساز شد فیلم

کتک کاری پسر سیاستمدار در خیابان خبرساز شد - تک کاری پسر وزیر ایالت پاچایاتی راج هندوستان در یکی از خیابان های این کشور سر و صدا بپا کرد. "راجا" راننده خودرویی را که در خیابان در مقابل خودروی او متوقف شده بود شدیدا مورد ضرب و شتم قرار داد. در ویدئویی که منتشر شده است راجا را نشان می دهد که پس از توقف در مقابل این راننده، ابتدا چند ضربه به سر و صورتش می زند و سپس او را از خودرو بیرون کشیده و مورد ضرب و شتم قرار می هد. منبع خبر: نوداد دسته بندی خبر: بین الملل

ادامه مطلب

view:16 منبع: قطره - 4 ماه پیش