کتاب خداحافظ سالار رونمایی شد

کتاب خداحافظ سالار که به بیان خاطرات همسر شهید حسین همدانی می پردازد رونمایی شد.

ادامه مطلب

view:66 منبع: واحد مرکزی خبر - 1 سال پیش