کاهش 8.6 درصد واردات خودرو سواری در پارسال

ایرنا- واردات پارسال خودرو سواری 70 هزار و 75 دستگاه بود که نسبت به سال 1395 از نظر شمار 8.6 درصد و از نظر ارزش 8.4 درصد کاهش را نشان می دهد. - به گزارش ایرنا، خودروسازان کشور پارسال یک میلیون و 534 هزار دستگاه انواع خودرو سواری، وانت و تجاری تولید کردند که این میزان تولید نسبت به سال پیش از آن از رشد 13.7 درصد برخوردار بود.میزان تولید انواع خورو در سال 1395 به یک میلیون 350 هزار دستگاه رسید.از سوی دیگر، آمار گمرک جمهوری اسلامی ... منبع خبر: آریا دسته بندی خبر: اقتصادی

ادامه مطلب

view:13 منبع: قطره - 4 ماه پیش