کاهش 8.6 درصدی واردات پارسال خودرو سواری

تهران- ایرنا- واردات پارسال خودرو سواری 70 هزار و 75 دستگاه بود که نسبت به سال 1395 از نظر شمار 8.6 درصد و از نظر ارزش 8.4 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

ادامه مطلب

view:16 منبع: ایرنا - 5 ماه پیش