کاهش 35 درصدی هزینه های ساخت و ساز در بافت های فرسوده متقاضیان نوسازی پلاک های فرسوده عوارض پرداخت نمی کنند

ادامه مطلب

view:52 منبع: باشگاه خبرنگاران - 11 ماه پیش