کاهش ۵۰ درصدی فروش موبایل در بازار

گروه اقتصادی: رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی گفت: از زمان اعلام تک نرخی شدن ارز و واردات با ارز 4200 تومانی 60 شرکت از ما درخواست مجوز خدمات کردند تا بتوانند تلفن همراه وارد کنند که اسامی 30 شرکت در لیست نهایی که ارز گرفته بودند وجود داشت.

ادامه مطلب

view:16 منبع: بهار نیوز - 4 ماه پیش